taotepaard.nl

Tao te paard

   Jun 22

Mest uitrijden

Marcel heeft de lange stengels in de voorste 2 stukken wei gemaait en daarna hebben we flink wat grondbakken met mest er op gekieperd.

Met de weidesleep daarna de boel verspreid en vervolgens het erf weer van mest ontdaan. Moe maar voldaan!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *