taotepaard.nl

Tao te paard

   Feb 17

About

Met dit blog wil ik alles wat ik op mijn weg leer met betrekking tot het trainen en houden van paarden vastleggen. Regelmatige trainings verslagen, aha momenten, verslagen van bezochte clinics, lezingen, demonstraties, etc. Highlights uit of samenvattingen van gelezen boeken, bekeken DVD’s en uitspraken van andere mensen. Ook de lessen worden hier verslagen. Kortom alles wat ik mee maak wat met paarden te maken heeft.