taotepaard.nl

Tao te paard

   Mar 10

Veel stuw

Ook bij Banita is het duidelijk te merken dat we een tijd pauze in de training hebben gehad. Ze heeft heel veel stuw en houdt het net 2 voltes vol en dan gaat het tempo omhoog. Ze wordt ook al gauw moe en kan dan al niet meer zonder veel stuw lopen.

Ik heb voltes linksom en rechtsom geoefend en rechtuit met buiging langs de wand. Ze zwaait al weer iets minder uit en houdt al weer meer vierkant halt, dus dat gaat al weer beter.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *