taotepaard.nl

Tao te paard

   May 02

Mest overschot

Vandaag was Frans mest halen, het bleef echter bij 2 wagens, want bij de tweede ging de wagen kapot. Het lijkt of er nog niet een deukje is geslagen in de totale hoeveelheid. Alleen het gedeelte wat voor de mest silo lag is weggehaald. Nu moeten we eerst wachten tot de wagen weer gemaakt is.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.