taotepaard.nl

Tao te paard

   Jun 14

Au! Omver gelopen…

Marcel is in het ziekenhuis geraakt en moet een open hart operatie ondergaan in Leeuwarden. Alsof dat nog niet genoeg is, let ik vandaag niet op en wordt door Banita tijdens een schrikreactie omver gelopen, vlieg door de lucht en land keihard op mijn rug en achterhoofd. Ik moet wel naar Leeuwarden voor alle gesprekken. Dan maar duur: taxi.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.