taotepaard.nl

Tao te paard

   Jul 19

Eerste les Anouk met Ilse

En nu de echte beweegreden om weer eens wat op het blog te zetten: Ik had vandaag mijn eerste les van Anouk met Ilse. Omdat je met dit soort lessen altijd heel veel informatie te verwerken krijgt, ga ik dat maar weer vast leggen, zodat ik het niet kan vergeten.

We zijn begonnen met grondwerk (1 teugel):

Ilse draait het voorbeen met de teen naar binnen en het gewicht over het voorbeen. Linksom komt het, omdat het achterbeen er te weinig onderkomt. We trainden in langzaam tempo op kleine volte, waarbij er meer connectie moest komen tussen voor en achterhand. Door steeds ophoudingen te geven en haar te vragen elegant te lopen, werd het gewicht naar achteren geplaatst. Daarna weer vragen de hals mooi lang te maken, zonder dat ze weer op de voorhand viel of de volte zelf ging vergroten of verkleinen. Dit zelfde werk vanuit de volte daarna rechtuit met buiging, ook zonder dat ze op de voorhand viel, maar liefst wel met mooi voorwaartse hals.

Rechtsom komt het binnenbeen er beter onder, maar ontbreekt het aan buiging in het lijf. Hier moest ik ook weer werken aan de connectie voor-achter en meer buiging, zodat ze zich zelf meer ging dragen, ipv op het binnen voorbeen te vallen. Het werk op de volte daarna ook weer meegenomen naar rechtuit met buiging, nog steeds werkend aan de buiging, zodat ze niet op de voorhand ging hangen.

We eindigden het grondwerk met het appuyement. Vanuit de bocht bij C afwenden en achteruit lopen en dan de buiging vragen en met innerlijk beeld/gevoel het buitenachterbeen mee nemen. Ilse deed dit linksom super. Rechtsom ging het wat minder, maar toen ik doorhad dat ik met het zweepje eerder de buiging de verkeerde kant uit kreeg, deed ze ook dat super.

Na het grondwerk gingen we rijden:

Ook hier weer de kleine voltes in rustig tempo, waarbij het belangrijk was dat Ilse goed los liet voor. Linksom goed het achterbeen mee en soms wat schouder binnen denken om het binnen achterbeen te activeren. Rechtsom weer werken aan de buiging en ook weer het volgen van de hand, zodat ze de hals liet vallen en mooi rond en losgelaten werd. Dit namen we daarna ook mee in een drafje, zowel rechtsom als linksom. Ook hier weer werken aan voorwaarts neerwaarts vanuit een connectie met de achterhand, elegant, gedragen. In de overgang naar stap terug, vooral rechtsom was dat laatste wel een uitdaging, maar uiteindelijk ging het best goed, door met de zit iets een hulp te geven alsof je over de buitenschouder weg gaat, waardoor ze juist wat meer gedragen bleef en niet zo op de binnenschouder viel.

En nu maar weer aan het oefenen. Genoeg stof voorlopig!

2016-07-19 Ilse in haar hoody met de maan op de achtergrond

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.