taotepaard.nl

Tao te paard

   Jul 06

Verhuizing naar voorste stuk gras

Banita is inmiddels achter klaar en verhuisd naar het voorste gedeelte. Marcel heeft de laatste oude mest nog gauw op het laatste stukje van het voorste weitje gedaan, dus daar kan ze voorlopig nog niet op, maar hopelijk kan ze gemiddeld een weekje per segment en dan is de rest ook wel weer voldoende gegroeid.

Nobel is nog steeds links bezig, maar ik heb het stuk pad weer aan Ilse gegeven. Hij was het eerst helemaal niet eens met het verkleinen van zijn territorium. Echt mega grappig. Opstandige shet.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.