taotepaard.nl

Tao te paard

   Jun 26

Nobel verhuist naar de andere kant

Het pad achter Nobel zijn paddockje is nog steeds niet lang genoeg en met zijn maaiwerk op het weitje achter zijn paddock waren we niet zo tevreden, dus hebben we hem verhuisd naar de andere kant van het achterste pad.

Banita moest ook verhuizen, want die was klaar met de wei naast de bak. Ze mag eerst het linker stuk van het weitje bij de sloot doen, want dat is inmiddels al weer aangegroeid en we hebben de mest die Marcel er op had gekieperd nog niet gesleept.

Als ze daar klaar is, mag Banita verder met het stuk wei achter Nobel zijn paddockje. Hopelijk levert Banita beter maai werk.

Ilse loopt nog steeds op het pad aan de wegkant.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.