taotepaard.nl

Tao te paard

   Jun 01

Gras eters en hooi eters

Nobel heeft zijn normale stuk tot de helft van het pad achter al kaal en we zaten wat krap in het hooi. Nobel maait daarom op dit moment de bak en Ilse staat aan de wegzijde met in 4 netten wat hooi. Banita staat aan de bakzijde waar zij zich voedt met alleen hoog gras, waar ze liefst alleen de zaadjes en de malse puntjes vanaf eet.

We hebben weer 32 pak hooi gehaald. Aan de buitenkant lijken de pakken redelijk, maar aan het gewicht te voelen zit er waarschijnlijk weer veel rotzooi tussen. Hopelijk kunnen we hier nu een hele tijd mee tot er weer nieuw vers 2e snee hooi beschikbaar is en hoeven we niet nog eens mindere kwaliteit hooi te halen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.