taotepaard.nl

Tao te paard

   May 24

Banita aan de hand getraind zonder zadel

Ben vandaag verder gegaan met de oefeningen zoals ik op 18 mei uiteengezet had. Ze werkte overwegend goed mee, maar was toch weer iets meer geïrriteerd.

Het appuyeren linksom en de travers waarbij ik aan de buitenkant loop was daarbij een extra uitdaging. Vooral in het laatste protesteert ze.

Ook geoefend met linksom halthouden, waarbij de achterhand opgesloten is en dus niet weg kan zwaaien.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.