taotepaard.nl

Tao te paard

   Apr 04

Les gaat niet door

De les 4 april gaat niet door, want er is een clinic van Marcus Nowotny, bereiter Spaanse Rijschool bij Equiscio. Ik zou eerst ook mee, maar het wordt toch wat te gek met het weekend van Art Specially er achteraan en de week er op Anja Beran.

Marcus Nowotny london13

Uiteindelijk is Marcus Nowotny verschoven naar 31 mei-1 juni. Had de les eigenlijk toch doorgang kunnen vinden, maar toen had ik al met zus afgesproken dat ze smiddags al naar ons zou komen.

In ieder geval heb ik nu weer de kans om naar Marcus Nowotny te gaan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.