taotepaard.nl

Tao te paard

   Apr 10

Galopje erbij

Met Ilse gaat het nog steeds goed. Het vwnw stretchen wordt steeds bestendiger en het inbuigen en ondertreden erbij lukt steeds beter. We hebben in de les op de binnenhoefslag en de volte gewerkt en hebben deze keer ook weer eens de verzamelde stap erbij gepakt. Het eerst even zoeken en aan alle kanten uitpiepen, maar ze begrijpt het steeds sneller en het lukt ook veel beter. De kwaliteit is veel beter. Hierin moet nog meer rechtgericht worden en de regelmaat/tact moet nog verbeteren.

We hebben deze keer ook weer de galop erbij gepakt, waarbij de nadruk lag op het aangaloperen in vwnw houding met buiging en ook weer het naar draf terug gaan in vwnw houding en buiging. Het aangaloperen gaat echt al heel erg goed…. als ze ontspannen is. Ze ontwikkeld bij het idee te galoperen nog steeds spanning. Soms verliest ze dan het verstand en is het beter even terug te gaan naar stap en zelfs van de stap in galop aan te springen. Gek genoeg is dat dan makkelijker. In de draf begint ze zich al te veel op te fokken en drukt dan de rug weg en komt het achterbeen er niet meer voldoende onder, waardoor er weer niet voldoende balans is en dus reden voor spanning.

Al met al is er ondanks dat toch nog steeds vooruitgang te zien.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.