taotepaard.nl

Tao te paard

   Apr 08

Training aan de hand vordert gestaag

Banita deed vandaag weer leuk mee. Ze gaat langzaam vooruit. Aan de longe linksom ondervinden we nog wel steeds last van stuwen, dan wil ze toch vaak versnellen, maar in de oefeningen gaat het al heel goed. We doen voltes, vergroten voltes, schouderbinnenwaarts en travers. Alles natuurlijk steeds een paar pasjes, maar ik probeer wel steeds meer uit te breiden en kwaliteit te krijgen.

Ondertussen train ik mezelf, zodat ik krijg wat ik wil, met zo weinig mogelijk vraag. Ilse is veel gevoeliger dan Ilse en is dus ook gauw geïrriteerd. Als ik te veel hulp of aanhoudend hulp geef, dan gaat ze gelijk klieren. Als ik heel precies time en doseer is ze heel meewerkend als haar pet goed staat.

We hebben de opstap kruk weer als rustpunt, maar ik ben ook weer begonnen haar te leren stil staan naast het ding. Ze is erg gevoelig voor druk, dus dat is nog erg lastig. Hier moet ik nog een modus vinden om haar te benaderen, zonder dat ze denkt dat ik druk uitoefen om haar weer bij de opstap weg te sturen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.