taotepaard.nl

Tao te paard

   Jul 17

Les van Natalie: Naar oprichting, verzamelen en verruimen

Voor het eerst les gehad van Natalie met het stangbit. Als eerste dus een uitleg van de functie van de kandare/stang. Zolang je nog voorwaarts neerwaarts rijd, is trens of kaptoom een prima middel om het paard te trainen. Deze beide dienen om de buiging te vragen. Zodra je naar oprichting wilt, dan hebben trens en kaptoom het gevaar dat het paard te kort wordt en daardoor de rug gaat wegdrukken. De stang/kandare dient er dan voor om het paard te vragen de nek en bovenlijn langer te maken, zodat opkroppen, onderhals, holle rug, etc. voorkomen worden.

Hoe werkt dit in het rijden: als je je paard naar oprichting/verzamelen vraagt en je voelt dat hij de rug niet geeft, dan vraag je eerst het achterbeen meer onder, helpt dit niet helemaal, dan kun je met een kneepje in de kandare-teugel vragen de nek te verlengen. Werkt dat ook niet, dan is voorwaarts rijden de enige oplossing.

We begonnen met het werk op de volte. Er kwam weer even een oud foutje naar boven. Linksom was het linkerachterbeen als binnenbeen niet actief genoeg, wat ik dan voelde in onvoldoende buiging en een op de binnenschouder vallen/in de schouder duwen. Dit probeerde ik onbewust dan steeds met mijn binnenhand op te lossen. Ik heb nu gevoeld hoe makkelijk en fijn het voelt als het linkerachterbeen het goed doet. Maar toch blijft dat handje maar druk.

Ook in de schouderbinnenwaarts. Je zet de voorhand met de buitenteugel naar binnen, maar dan kwam Ilse helemaal naar binnen en dan deed ik dus minder met buitenhand en meer met binnenhand. Al weer fout. Dat binnenbeen moet komen. Daarom zijn we op een gegeven moment met 1 hand gaan rijden, zodat ik dat niet meer kon doen šŸ™‚

Rechtsom gaat de buiging makkelijker, maar hier moet ik weer oppassen dat de linkerschouder als buitenschouder niet naar buiten piept. Dat probeerde ik ook weer aan de voorkant op te lossen door dan maar wat minder stelling te vragen. Hier moest ik steeds in zit en gedachten de hulp geven het gewicht van buitenschouder naar binnenachter te verplaatsen. Dat werkte heel goed.

Toen dat allemaal goed ging werkten we al verzamelend en verruimend op de volte, met buiging las de bakrand en vervolgens ook in sbw en travers, alhoewel dat nog wat te ver gegrepen was. In de verzameling in de zijgangen verliest ze het achterbeen wat. Thuis dit oefenen steeds vanuit de volte en dan heel veel energie in het achterbeen houden.

Enorm gaaf om te voelen hoe goed Ilse al is opgeleid en hoe subtiel alles kan en dat ze het begrijpt en de hulpen opvolgt. Het rijden wordt zo rijk zo.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.