taotepaard.nl

Tao te paard

   Jul 12

Uitersten

Het weer kan in een week nu zo enorm verschillen, dat het track van sompig met plassen naar gort droog heen en weer schiet. Van de lading zand die we dit voorjaar opgebracht hebben, lijkt niets meer te vinden. Is het gemengd met de bodem? Is het weggewaaid? Feit is wel dat met name naast de bak het track een stuk lager lijkt te liggen dan de rest. Misschien moeten we de randen eens bij langs met de schep. Ik moet ook weer met de sleep over het track.

De paal voor de lamp achter staat eindelijk. Vorig jaar was de kabel al heen gelegd. Nu de lamp nog….

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.